News & Events

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ กับ ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ กับ ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ กับ ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์

ลูกค้าท่านใด ผ่านไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลองแวะชมและถ่ายภาพมุมสวย ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์ ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้น หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ยืนยันรหัสตามภาพ  ยืนยันรหัสตามภาพ