News & Events

บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังนี้

บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังนี้

บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ วี.พี. กรุ๊ป  เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและพัฒนา ‘WPC’ (Wood Plastic Composite) PVC Based 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

Continue Reading →

Cabonyx India Delhi Visiting

Cabonyx India Delhi Visiting

เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯ ได้ทำการตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอินเดีย

Cabonyx Wood Plastic Composite

     

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ กับ ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ กับ ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์

ลูกค้าท่านใด ผ่านไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลองแวะชมและถ่ายภาพมุมสวย ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์ ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้น หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

Continue Reading →

V.P.WOOD ร่วมให้การสนับสนุนงาน MFMS 2013 conference

V.P.WOOD ร่วมให้การสนับสนุนงาน MFMS 2013 conference

วันที่ 14-17 ก.ค. 2556 ทางเราได้ร่วมให้การสนับสนุน การจัดงานประชุมทางวิชาการของนักวิชาการด้านวัสดุโพลีเมอร์ ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน MFMS 2013 conference โดยร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัต

Continue Reading →

blog-sidebar-icon
บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังนี้

บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ วี.พี. กรุ๊ป  เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและพัฒนา ‘WPC’ (Wood Plastic Composite) PVC Based 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
blog-sidebar-icon
Cabonyx India Delhi Visiting

เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯ ได้ทำการตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอินเดีย

Cabonyx Wood Plastic Composite

     
blog-sidebar-icon
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ กับ ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์

ลูกค้าท่านใด ผ่านไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลองแวะชมและถ่ายภาพมุมสวย ระเบียงไม้คาบอแน็กซ์ ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้น หน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

blog-sidebar-icon
V.P.WOOD ร่วมให้การสนับสนุนงาน MFMS 2013 conference

วันที่ 14-17 ก.ค. 2556 ทางเราได้ร่วมให้การสนับสนุน การจัดงานประชุมทางวิชาการของนักวิชาการด้านวัสดุโพลีเมอร์ ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน MFMS 2013 conference โดยร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัต