EN TH

ผู้ผลิตไม้จริงเสริมแรง

ความเป็นมาบริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด

บริษัท วี.พี. ว

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการควบคุมการผลิต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องแม่นยำ และได้มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “คาบอแนกซ์ “

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มุ่งพัฒนา WPC

ให้เป็น Engineering Plastic ด้วยวิทยาการ และ เทคโนโลยีทันสมัย

มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะการทดแทนไม้จริง