EN TH

Products

  • ไม้บันได
  • ไม้บันได

Specifications

ไม้บันได สำหรับรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทดแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างลงตัว


To use

สำหรับการใช้งานขั้นบันไดทั้งภายในและภายนอก

Description

ไม้บันได สำหรับการใช้งานขั้นบันไดทั้งภายในและภายนอก ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทดแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างลงตัว โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย ลดระยะเวลาการทำงาน

ตัวอย่างผลงาน

Size

ST-09 หนา 12 mm. x กว้าง 235 mm. x ยาว 1.0 (m./bar)

ST-10 หนา 20 mm. x กว้าง 250 mm. x ยาว 1.0 (m./bar)

ST-12 หนา 38 mm. x กว้าง 300 mm. x ยาว 1.0 (m./bar)

TR-03 หนา 35 mm. x กว้าง 75 mm. x ยาว 3.0 (m./bar)

TR-04 หนา 35 mm. x กว้าง 98 mm. x ยาว 3.0 (m./bar)

รหัสสินค้า