EN TH

Products

  • ไม้ฝา
  • ไม้ฝา

Specifications

สวยงามเช่นผนังไม้จริง มีรูปแบบการดีไซน์ชิ้นงานให้เหมาะกับการการติดตั้งได้มากกว่า


To use

ผนังไม้บ้านและอาคาร

Description

ไม้ฝา อีกระดับของไม้ฝาสรรสร้างงามผนังไม้บ้านและอาคาร ให้สวยงาม ให้สวยงามเช่นผนังไม้จริง และรูปแบบการดีไซน์ชิ้นงานให้เหมาะกับการการติดตั้งตกแต่งงานได้มากกว่า ที่สะสะดวกรวดเร็ว หมดปัญหาเก็บงานหัวสกรู ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการทำสี สามารถดัดโค้งได้ตรงตามดีไซน์ของลูกค้าได้มากที่สุด

ตัวอย่างผลงาน

Size

WA-06 หนา 15 mm. x กว้าง 150 mm. x ยาว 6.0 (m./bar)

WA-06F หนา 15 mm. x กว้าง 150 mm. x ยาว 6.0 (m./bar)

รหัสสินค้า